Får jag hyra ut min lägenhet via tjänster som Airbnb?

Om du vill hyra ut lägenheten via Airbnb, exempelvis när du är bortrest, är det fråga om andrahandsuthyrning. Då måste du ha hyresvärdens tillstånd. Om du vill hyra ut ett rum samtidigt som du själv bor i lägenheten behöver du oftast inte något tillstånd från din hyresvärd. Men det finns en del saker som är viktiga att tänka på.

Tre skäl till att inte hyra ut via Airbnb

Om du vill hyra ut din lägenhet när du själv inte använder den, till exempel när du är bortrest, är det fråga om andrahandsuthyrning. Då måste du alltid ha hyresvärdens tillstånd. Om du vill hyra ut ett rum samtidigt som du själv bor i lägenheten behöver du oftast inte något tillstånd från din hyresvärd. Men det finns risker med att hyra ut via Airbnb – eller andra liknande uthyrningssajter där man hyr ut sin bostad under relativt kort tid för fritidsändamål – även om du bor i lägenheten samtidigt som du hyr ut. Här nedan kan du läsa mer om vad du inte får göra. 

 

1. Uthyrningen får inte påminna om hotellverksamhet 

Har inte du och din hyresvärd bestämt annat så ska du använda din hyresrätt som bostad. Använder du hyresrätten på annat sätt, till exempelvis till att hyra ut rum i sådan omfattning att det är jämförbart med hotellverksamhet, åsidosätter du dina skyldigheter som hyresgäst. Då riskerar du att förlora din hyresrätt. 

2. Du får inte ta ut för hög hyra

Du riskerar att förlora din hyresrätt om du tar ut en oskälig hyra från en inneboende eller en andrahandshyresgäst. En skälig hyra ska motsvara den del av din egen hyra som motsvarar den del av bostaden som du hyr ut. Har lägenheten till exempel två lika stora sovrum, och du hyr ut ett av sovrummen samt låter den inneboende använda övriga ytor som badrum, kök och vardagsrum kan en rimlig hyra vara högst hälften av din egen hyra. Hyr du ut fullt möblerat får du ta ut ett påslag om max 15%. Det är också tillåtet att göra överenskommelser om faktiska kostnader för el, vatten och fiber om det tillkommer. 

3. Uthyrningen får inte riskera att medföra men för hyresvärden

 

Du behöver generellt sett inte samtycke från hyresvärden för att få ha en inneboende, alltså när du hyr ut en del av din lägenhet samtidigt som du själv bor i den. Men det är inte helt riskfritt om du tänker hyra ut till många inneboende samtidigt, eller till flera olika inneboende under kort tid. En sådan omfattande uthyrning kan nämligen vara otillåten och leda till att du förlorar din hyresrätt, eftersom den kan innebära risk för olägenheter både för hyresvärden och dina grannar. Olägenheter kan vara till exempelvis störningar i form av spring i trapphus, ökat slitage i lägenheten med mer.