Får en hyresvärd ta ut retroaktiv hyra?

Enligt huvudregeln får hyresvärden inte ta ut hyra retroaktivt. I vissa situationer kan hyresvärden få ta ut retroaktiv hyra. Ett exempel på en undantagssituation är när det finns en framförhandlad ny hyra som hyresvärden inte tagit ut.

Ett annat exempel är när de kollektiva hyresförhandlingarna har strandat och de i stället har avgjorts i hyresnämnden. När nämnden fattar beslut har det ofta gått lite tid, så att det datum som hyreshöjningen skulle träda i kraft har passerats. Då kan det bli fråga om retroaktiv höjning.