En stor istapp föll ner från hustaket och var nära att träffa mig. Vad har hyresvärden för ansvar?

Hyresvärden är skyldig att se till att snö röjs undan och att farliga istappar tas bort.

Det ansvaret gäller även på kvällar och helger. Om du hade blivit träffad och skadad av istappen, skulle värden kunna ha blivit skadeståndsskyldig. Sådana frågor avgörs i tingsrätten. Där bedöms om hyresvärden har följt de regler som gäller.