Det pågår byggnadsarbeten i mitt område. Arbetet startar kl. 6.30 även på helgerna. Har jag rätt till avdrag på hyran?

Även om det inte är din värd som äger fastigheten som ljuden kommer ifrån kan du ha rätt till nedsatt hyra för störningarna.

Ta hjälp av oss för att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång. Du ska inte behöva acceptera omfattande störande ombyggnadsarbeten från tidigt på morgonen även på lördagar och söndagar.