Boytan är mindre än vad som står i kontraktet. Kan jag få tillbaka pengar på hyran?

Om lägenhetens boyta, eller boarean, är mindre i verkligheten än vad som står i kontraktet kan du ha möjlighet att få pengar tillbaka på hyran. Men det är inte säkert.

Flera saker påverkar om du kan få tillbaka pengar eller inte, bland annat hur hyran fastställts och utifrån vilka förutsättningar.

Först och främst är det viktigt att du tar reda på hur stor lägenheten verkligen är. En sådan mätning måste göras på rätt sätt.
Gör så här för att mäta din lägenhet (pdf 149 kB)

Om mätningen visar att boytan är mindre, bör du kontakta den som förhandlat hyran på Hyresgästföreningen. Är det fråga om en smärre skillnad – några enstaka kvadratmeter – påverkar det inte hyrans storlek. Uppgiften om boytan i hyresavtalet brukar nämligen inte vara exakt utan uppges som cirka xx kvm. Den som förhandlat kan bedöma i vad mån den felaktiga boytan har påverkat hyran och begära att hyran korrigeras. Det kan också vara fråga om att begära återbetalning av hyra.