Behöver jag betala hyran om jag inte får inbetalningskort från värden?

Ja, du är alltid skyldig att betala hyran, även om värden inte skickar hyresavier eller inbetalningskort.

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Betalar du inte hyran i tid kan du bli uppsagd och förlora din bostad.