Är jag ansvarig för skador efter en brand eller en vattenskada?

Du ska ersätta skador som du har orsakat genom att du varit vårdslös, oaktsam eller försumlig. Du ska också ersätta skador som orsakats av hantverkare som du har anlitat eller av gäster, inneboende eller barn.

Skador efter brand ska du ersätta om du själv har orsakat dem eller om du inte haft normal omsorg eller tillsyn till exempel av barn. Vattenskador uppstår ofta när en diskmaskin eller tvättmaskin läcker. Om du själv har installerat maskinen har du ett långtgående ansvar. Se till att stänga diskmaskinskranen när maskinen inte används.